För att beställa skriften "Halva Sanningen", en fyrtiosidig skrift som ingående behandlar PDS-metodiken och en rad praktikfall klicka här.
(pris 135 kr exklusive moms)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thams & Nyås Management AB | Jungfrugatan 30 | 114 44 Stockholm
Tel. 08-545 87 850 | Fax 08-545 87 859 | E-mail: robert@thams-nyas.com
 MS Explorer 5+, 800x600+
© Thams & Nyås Management AB, 2010