Thams & Nyås Management AB
is world leading within the Problem Detection Study (PDS) method and an independent Market Research Institute with Head Office in Stockholm, Sweden and PDS Research Executives in London, Atlanta, Los Angeles, Hong Kong & Manila.

Sedan 1984 har Robert Thams (VD och grundare) samt Per Nyås (marknadsanalytiker) genomfört över 1 000 PDS-studier över hela världen.
PDS är en affärsutvecklande marknadsundersökningsmetod som är positionerad på gränsen mellan traditionell undersökning och företagsrådgivning.

PDS skiljer sig från traditionella undersökningsmetoder på en rad punkter:

· Frågeställningar och affärsmöjligheter genereras av målgruppen, inte av uppdragsgivare eller konsulter (dvs. ett ”utifrån-och-in-perspektiv”)
· Heltäckande, alla delar av verksamheten blir belysta (”allt mäts mot allt”)
· Frågebasen kombinerar kvalitetssäkring med verksamhetsutveckling
· Konkreta och detaljerade frågeställningar är aktivitetsframkallande
· Negativt formulerade frågor speglar på ett bra sätt ”ett äkta agerande”
· Rangordningen underlättar fokuseringen på det som är viktigast
· Analysen kombinerar taktik och strategi


I broschyrerna Gissa inte (kort version, 8 sidor), Don’t Guess (engelsk kortversion, 8 sidor) samt Halva Sanningen (lång version, 40 sidor) beskrivs PDS-metoden i detalj, praktikfall samt referenser.

 

Nyhetsbrev

 

Välkommen till vårt lunchseminarium 14 oktober 11.00 - 12.30 på restaurang Samuraj. 

  

När ketchupeffekten inte kommer.

 

 

Alla företag jobbar med produkt- och affärsutveckling, ofta med
input från kunderna som stöd. Det kan vara Net Promotor Score (NPS), Nöjd Kund Index (NKI), fokusgrupper, telefonintervjuer, säljarsynpunkter, automatsvar där kunder får tala in, frisvar etc. Sammantaget ger dessa ofta fler kundsynpunkter än man klarar av 
att hantera. Många företag vittnar om att man inte vet om enskilda förbättringsförslag är generella problem i kundstocken eller inte.

Förslagen är dessutom allmängiltiga och abstrakta, ofta med fokus   
på missnöjda kunder (trots att potentialen för omsättningsökning
oftast är störst hos de redan nöjda). Slutresultatet blir att företagen åtgärdar lite här och lite där mot specifika kunder, snarare än att genomföra systemförändringar som en gång för alla undanröjer ett visst problem eller skapar marknadsfördelar. Man putsar på sina koncept med förbättringar och modifieringar, men det stora lyftet uteblir och det blir ingen ketchupeffekt i försäljning eller lönsamhet.

Med vårt analysverktyg Possibility Detection Study (PDS)  kan vi systematisera och rangordna alla förbättringsförslag samt hitta nya koncept och ny affärsutveckling. På vårt lunchseminarium 14 oktober 11.00 –12.30 berättar vi hur. Vi visar också flera framgångscase från både industri och tjänsteföretag och från både produktutveckling och konceptutveckling, däribland vårt omtalade ”Tysta Kylskåp i Kina”.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till mig robert@thams-nyas.com

Hälsningar/Robert Thams, VD

 Processen för en Problem Detection Study (PDS)

pds problem detection study process


 Case study 

    
De högst rankade problemen i en Problem Detection Study (PDS) för kylskåp i Kina var buller- och vibrationsrelaterade. Man byggde därför ett extremt tyst kylskåp och sålde det under begreppet ”Ny Frid”. TV-reklamen visade en familj som väcktes av sitt bullriga gamla kylskåp ända tills de köpte Electrolux. Reklamslogan blev “lyssna innan du köper”. Detta blev Electrolux första stora försäljningssuccé i Kina och bröt marknaden för en rad uppföljare. PDS genomfördes också på luftkonditioneringar, dammsugare och tvättmaskiner i både Kina, Indien och Australien. Framgången uppmärksammades stort i media.
En rad företag med stor andel leverans och försäljning över nätet har utvecklat sin verksamhet med en Problem Detection Study (PDS) som bas. Avanza använde PDSen för att starta en intern debatt om kvalitet och kundfokus. Sedan gick resultatet rakt in i produktutvecklingen och förändrade målbilderna i företaget. Genom att studera lågt rankade problem (= ingen marknadsmässig prioritet) kunde Avanza rensa och sortera i de många utvecklingsprojekten som florerade i företaget. PDSen användes i flera år som ett uppslagsverk för att prioritera projekt.
ASSA ABLOY delar in sina kunder i vertikala segment. Hem, sjukhus, flygplatser och företag har alla sina unika behov när det gäller lås och säkerhet. T ex har skolor i USA speciella krav på lås till skåp, toaletter och studentrum. Helt logiskt fick varje segment sin egen Problem Detection Study (PDS). Dessutom specialstuderades marknaden för System Integratörer samt arkitekter i egna PDS-undersökningar.

Vi mäter även årligen det interna klimatet och kulturen på ASSA ABLOYs mer än 130 enheter. I den undersökningsmodell vi använder är formuläret kort och on-line baserat, frågorna utformas utifrån företagens kärnvärden, medarbetaren väljer själv språk och de lokala rapporterna är automatgenererade och billiga trots sin detaljrikedom.


   
   
 

 

 


Hämta Acrobat Reader
(behövs för att läsa "Gissa inte")

Thams & Nyås Management AB | Jungfrugatan 30 | 114 44 Stockholm
Tel. 08-545 87 850 | Fax 08-545 87 859 | E-mail: robert@thams-nyas.com
 MS Explorer 5+, 800x600+
© Thams & Nyås Management AB, 2010