Thams & Nyås Management AB
is world leading within the Problem Detection Study (PDS) method and an independent Market Research Institute with Head Office in Stockholm, Sweden and PDS Research Executives in London, Atlanta, Los Angeles, Hong Kong & Manila.

Sedan 1984 har Robert Thams (VD och grundare) samt Per Nyås (marknadsanalytiker) genomfört över 1 000 PDS-studier över hela världen.
PDS är en affärsutvecklande marknadsundersökningsmetod som är positionerad på gränsen mellan traditionell undersökning och företagsrådgivning.

PDS skiljer sig från traditionella undersökningsmetoder på en rad punkter:

· Frågeställningar och affärsmöjligheter genereras av målgruppen, inte av uppdragsgivare eller konsulter (dvs. ett ”utifrån-och-in-perspektiv”)
· Heltäckande, alla delar av verksamheten blir belysta (”allt mäts mot allt”)
· Frågebasen kombinerar kvalitetssäkring med verksamhetsutveckling
· Konkreta och detaljerade frågeställningar är aktivitetsframkallande
· Negativt formulerade frågor speglar på ett bra sätt ”ett äkta agerande”
· Rangordningen underlättar fokuseringen på det som är viktigast
· Analysen kombinerar taktik och strategi


I broschyrerna Gissa inte (kort version, 8 sidor), Don’t Guess (engelsk kortversion, 8 sidor) samt Halva Sanningen (lång version, 40 sidor) beskrivs PDS-metoden i detalj, praktikfall samt referenser.

 

Nyhetsbrev


                   

Lunchseminarium den 20 augusti 11.00 - 12.30
Medarbetarundersökningar och Employer Brand.

Här är några av diskussionspunkterna:

1. De flesta företag genomför löpande någon form av medarbetarmätning. En fara är att
dessa blir fylla-i-övningar där företagsledningen ser resultatet som mer som personalens
önskelista än underlag för konkreta åtgärder eller förändringar. Hur kan man undvika detta?

2. I USA ligger frågor om kundernas situation och företagets serviceanda klart högre än i
Sverige, där personlig tillfredsställelse och utveckling anses viktigare av medarbetarna.
Varför är det så och hur kan man utforma frågor som sätter kunden och marknaden i fokus?

3. Varför är medarbetarna i vissa företag mer stolta över sitt företag och sitt jobb, trots att
deras arbetsvillkor är klart sämre?

4. Vilka frågor korrelerar till att man är nöjd med sitt arbete?

5. Vissa avdelningar eller enheter får ibland sämre värden från en period till en annan.
Vad kan man göra för att gå på djupet i orsaksanalysen?

6. I många företag läggs stort intresse på index och var någonstans på en skala dessa befinner
sig istället för att ta reda på varför vissa medarbetare är nöjda, stannar kvar och rekommenderar
företaget till vänner och kollegor, medan andra är missnöjda och i värsta fall väljer att sluta.
Det refereras ofta till jämförelser med hur det ser ut på andra företag och man studerar index från
andra företag i branschen. På frågan om hur detta skulle användas ges svar som visar på den stora
faran med denna jämförelsehysteri . "Om det skulle visa sig att vi får låga resultat kan det vara bra
att kunna visa att det faktiskt är ännu sämre i andra företag".
Är detta en bra utveckling och hur ska man se på index och bench markingvärden?

7. De flesta köpta medabetarstudier bygger på att ett institut eller konsult får alla ip-adresser och
gör enkätutskicket. Vilka fördelar finns det med att respektive chef gör utskicket via sitt intranät och
vilka kostnadssänkningar kan man därmed uppnå?

8. Många företag jobbar på många marknader och har otaliga avdelningar och enheter man vill särredovisa.
Hur hanterar man olika länder, språk och enheter, så att det blir enkelt och kostnadseffektivt?

9. De flesta företag har medarbetarundersökningar med detaljerade frågebatterier. Detta innebär
ofta långa frågeformulär, högt undersökningspris och stora förväntningar på åtgärder i organisationen.
Oftast räcker det att få veta:

    Gillar folk att jobba på företaget? Är man stolt över sitt företag och det man står för?
    Vilka faktorer bygger upp medarbetarlojaliteten på företags-, avdelnings- och individnivå?
    Kommer företaget att kunna behålla sina duktiga medarbetare även i framtiden?
    Finns det socialt ansvarstagande i företaget internt och externt?
Hur många frågor ska man ha och hur väljer man ut dessa?

Seminariet hålls av Robert Thams- VD på Thams & Nyås Management AB
och Anders Örtengren - VD på Mistat AB och författare till den nyutkomna
boken SERVICE - SÅ MYCKET MER ÄN ETT LEENDE
(där flera av diskussionspunkterna och erfarenheterna är hämtade ifrån).

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch på restaurang SAMURAI,
Kommendörsgatan 40. Antalet deltagare är begränsat.
Anmäl dig redan idag eller senast en vecka innan 20 augusti. Välkommen!

Hälsningar,
Robert Thams & Anders ÖrtengrenProcessen för en Problem Detection Study (PDS)

pds problem detection study process


 Case study 

    
De högst rankade problemen i en Problem Detection Study (PDS) för kylskåp i Kina var buller- och vibrationsrelaterade. Man byggde därför ett extremt tyst kylskåp och sålde det under begreppet ”Ny Frid”. TV-reklamen visade en familj som väcktes av sitt bullriga gamla kylskåp ända tills de köpte Electrolux. Reklamslogan blev “lyssna innan du köper”. Detta blev Electrolux första stora försäljningssuccé i Kina och bröt marknaden för en rad uppföljare. PDS genomfördes också på luftkonditioneringar, dammsugare och tvättmaskiner i både Kina, Indien och Australien. Framgången uppmärksammades stort i media.
En rad företag med stor andel leverans och försäljning över nätet har utvecklat sin verksamhet med en Problem Detection Study (PDS) som bas. Avanza använde PDSen för att starta en intern debatt om kvalitet och kundfokus. Sedan gick resultatet rakt in i produktutvecklingen och förändrade målbilderna i företaget. Genom att studera lågt rankade problem (= ingen marknadsmässig prioritet) kunde Avanza rensa och sortera i de många utvecklingsprojekten som florerade i företaget. PDSen användes i flera år som ett uppslagsverk för att prioritera projekt.
ASSA ABLOY delar in sina kunder i vertikala segment. Hem, sjukhus, flygplatser och företag har alla sina unika behov när det gäller lås och säkerhet. T ex har skolor i USA speciella krav på lås till skåp, toaletter och studentrum. Helt logiskt fick varje segment sin egen Problem Detection Study (PDS). Dessutom specialstuderades marknaden för System Integratörer samt arkitekter i egna PDS-undersökningar.

Vi mäter även årligen det interna klimatet och kulturen på ASSA ABLOYs mer än 130 enheter. I den undersökningsmodell vi använder är formuläret kort och on-line baserat, frågorna utformas utifrån företagens kärnvärden, medarbetaren väljer själv språk och de lokala rapporterna är automatgenererade och billiga trots sin detaljrikedom.


   
   
 

 

 


Hämta Acrobat Reader
(behövs för att läsa "Gissa inte")

Thams & Nyås Management AB | Jungfrugatan 30 | 114 44 Stockholm
Tel. 08-545 87 850 | Fax 08-545 87 859 | E-mail: robert@thams-nyas.com
 MS Explorer 5+, 800x600+
© Thams & Nyås Management AB, 2010