Thams & Nyås Management AB
is world leading within the Problem Detection Study (PDS) method and an independent Market Research Institute with Head Office in Stockholm, Sweden and PDS Research Executives in London, Atlanta, Los Angeles, Hong Kong & Manila.

Sedan 1984 har Robert Thams (VD och grundare) samt Per Nyås (marknadsanalytiker) genomfört över 1 000 PDS-studier över hela världen.
PDS är en affärsutvecklande marknadsundersökningsmetod som är positionerad på gränsen mellan traditionell undersökning och företagsrådgivning.

PDS skiljer sig från traditionella undersökningsmetoder på en rad punkter:

· Frågeställningar och affärsmöjligheter genereras av målgruppen, inte av uppdragsgivare eller konsulter (dvs. ett ”utifrån-och-in-perspektiv”)
· Heltäckande, alla delar av verksamheten blir belysta (”allt mäts mot allt”)
· Frågebasen kombinerar kvalitetssäkring med verksamhetsutveckling
· Konkreta och detaljerade frågeställningar är aktivitetsframkallande
· Negativt formulerade frågor speglar på ett bra sätt ”ett äkta agerande”
· Rangordningen underlättar fokuseringen på det som är viktigast
· Analysen kombinerar taktik och strategi


I broschyrerna Gissa inte (kort version, 8 sidor), Don’t Guess (engelsk kortversion, 8 sidor) samt Halva Sanningen (lång version, 40 sidor) beskrivs PDS-metoden i detalj, praktikfall samt referenser.

 

Nyhetsbrev

För någon som jobbat en hel livstid med rangordning av kundproblem framstår nedanstående blogg som intressant, men kräver några kommentarer som lagt till nedan. Bloggen eller Spaningen som Lars-Göran Johansson VVD på Svenskt Näringsliv kallar sina månadsbrev är ett av många inlägg som jag ivrigt läser.

 

Är det oansvarigt att tänka positivt? 

När jag säger att vi lever i de bästa av världar och att morgondagen bara kommer att bli bättre brukar det bemötas med något besvärade blickar.
Psykologer har nu lärt mig att det finns en förklaring på detta. Det är nämligen så här:– ”bad is stronger than good”. 
Fundera själva! Skriv en lista på verkligt bra saker som kan hända dig i eftermiddag och skriv sedan en lista på dåliga saker som kan hända. För de allra flesta är listan med elände mycket längre!
 
Även de som säger att de haft en lycklig barndom minns betydligt fler otrevliga barndomshändelser än trevliga. Vi minns fyra gånger flera negativa händelser jämfört med de positiva. Och vid anställningsintervjuer bedöms dåliga egenskaper dubbelt så viktiga som goda. När man får kritiska kommentarer tar man dem på mycket större allvar än när man fått beröm.
 
Beror detta på hur vi människor har utvecklats sedan historiens gryning?  Att inte reagera på ett hot hade drastiska konsekvenser speciellt när omgivningen var mer hotfull än idag. Däremot är konsekvensen av att missa en möjlighet mindre uppenbar.
Vi är mer rädda för våldsamma händelser som får rubriker - exempelvis flygolyckor eller människor som attackerats av hajar eller av terroristdåd än att ramla i trappan och bryta nacken eller bli överkörd och dödad på ett övergångsställe – även om risken är mycket större. 
Till detta kommer att det ofta uppfattas som finare att prata om elände och problem. Man får en moralisk överlägsenhet av att problematisera medan vi som är mer positiva inte sällan får etiketten oansvariga eller ytliga.
 
Allt detta skapar sammantaget en klyfta mellan hur verkligheten uppfattas och hur det egentligen ser ut i verkligheten. Det får också konsekvenser på många områden och inte minst i politiken. Politikerna ser som sin uppgift att reglera och kontrollera det som uppfattas som negativt - istället borde de lägga energi på att stimulera och ta bort hinder för alla spännande möjligheter.
 
Lars Göran
 
 
Min kommentar:

 

Politik kan jag för lite om, men det låter rimligt att man där borde fokusera mer på möjligheter. När det gäller företagens utveckling ser jag dock ett omvänt mönster.

Alldeles för mycket tid används för att förstärka det som redan är bra. Man fortsätter att utveckla sina produkter och tjänster på områden där kunderna redan är nöjda, när den största potentialen ligger i att ta bort upplevda köphinder. Det ser vi i undersökning efter undersökning. Här följer några av våra otaliga exempel:

En planerad satsning i ett säkerhetsföretag var lägre priser (positivt för kunderna om inte något). Men kundernas problem var att hålla reda alla nycklar, lås och kameror vartefter personal slutar. Den unika lösningen blev ett system där säkerhetsföretaget registrerar alla säkerhetsdetaljer och kan spåra nycklar som är på drift eller när lås behöver bytas ut.

Ett vertygsföretag var övertygade om att bättre produkter var det enda rätta, men kunderna ville veta ”när det är mest effektivt att byta skär så att produktionslinan löper utan onödiga stopp”. Efter att säljarna fått lära sig produktionsteknik och börjat agera som konsulter i kundernas produktion blev företaget lönsammast i världen.

I Australien ville man ge kunderna ett bättre planerat kylskåpet med många fack. Istället besvärades kunderna av att ”Man kan inte stoppa in en back öl eller en stor stek i kylskåpet på sommaren”. Föga förvånande var det uttagbara inredet med reklamen ”Do you want it the Korean way (de hade många fack) or do you want it your way?” en stor succé.

På flygplatsen i Köpenhamn ville man bjuda på time killing med bio, bryggerimuseum, utställningar mm. Alla problem handlade dock om Taxfree. Konceptet Europe’s most modern shopping center tog Kastrup högst i rankingen av internationella flygplatser och lönsamheten sköt i höjden.

Och från tiden då LG var Informationschef på Electrolux minns jag den enorma säljutveckling man upplevde i Kina, när man tog tag i problemet ”Kylskåpet bullrar”.

Ett litet bidrag till ett mer positivt tänkande har vi alla fall i det att vi sedan några år tillbaka kallar vår metod Possibility Detection Study (PDS) istället för Problem Detection Study (PDS).

Trevlig sommar,

RobertProcessen för en Problem Detection Study (PDS)

pds problem detection study process


 Case study 

    
De högst rankade problemen i en Problem Detection Study (PDS) för kylskåp i Kina var buller- och vibrationsrelaterade. Man byggde därför ett extremt tyst kylskåp och sålde det under begreppet ”Ny Frid”. TV-reklamen visade en familj som väcktes av sitt bullriga gamla kylskåp ända tills de köpte Electrolux. Reklamslogan blev “lyssna innan du köper”. Detta blev Electrolux första stora försäljningssuccé i Kina och bröt marknaden för en rad uppföljare. PDS genomfördes också på luftkonditioneringar, dammsugare och tvättmaskiner i både Kina, Indien och Australien. Framgången uppmärksammades stort i media.
En rad företag med stor andel leverans och försäljning över nätet har utvecklat sin verksamhet med en Problem Detection Study (PDS) som bas. Avanza använde PDSen för att starta en intern debatt om kvalitet och kundfokus. Sedan gick resultatet rakt in i produktutvecklingen och förändrade målbilderna i företaget. Genom att studera lågt rankade problem (= ingen marknadsmässig prioritet) kunde Avanza rensa och sortera i de många utvecklingsprojekten som florerade i företaget. PDSen användes i flera år som ett uppslagsverk för att prioritera projekt.
ASSA ABLOY delar in sina kunder i vertikala segment. Hem, sjukhus, flygplatser och företag har alla sina unika behov när det gäller lås och säkerhet. T ex har skolor i USA speciella krav på lås till skåp, toaletter och studentrum. Helt logiskt fick varje segment sin egen Problem Detection Study (PDS). Dessutom specialstuderades marknaden för System Integratörer samt arkitekter i egna PDS-undersökningar.

Vi mäter även årligen det interna klimatet och kulturen på ASSA ABLOYs mer än 130 enheter. I den undersökningsmodell vi använder är formuläret kort och on-line baserat, frågorna utformas utifrån företagens kärnvärden, medarbetaren väljer själv språk och de lokala rapporterna är automatgenererade och billiga trots sin detaljrikedom.


   
   
 

 

 


Hämta Acrobat Reader
(behövs för att läsa "Gissa inte")

Thams & Nyås Management AB | Jungfrugatan 30 | 114 44 Stockholm
Tel. 08-545 87 850 | Fax 08-545 87 859 | E-mail: robert@thams-nyas.com
 MS Explorer 5+, 800x600+
© Thams & Nyås Management AB, 2010