Thams & Nyås Management AB
is world leading within the Problem Detection Study (PDS) method and an independent Market Research Institute with Head Office in Stockholm, Sweden and PDS Research Executives in London, Atlanta, Los Angeles, Hong Kong & Manila.

Sedan 1984 har Robert Thams (VD och grundare) samt Per Nyås (marknadsanalytiker) genomfört över 1 000 PDS-studier över hela världen.
PDS är en affärsutvecklande marknadsundersökningsmetod som är positionerad på gränsen mellan traditionell undersökning och företagsrådgivning.

PDS skiljer sig från traditionella undersökningsmetoder på en rad punkter:

· Frågeställningar och affärsmöjligheter genereras av målgruppen, inte av uppdragsgivare eller konsulter (dvs. ett ”utifrån-och-in-perspektiv”)
· Heltäckande, alla delar av verksamheten blir belysta (”allt mäts mot allt”)
· Frågebasen kombinerar kvalitetssäkring med verksamhetsutveckling
· Konkreta och detaljerade frågeställningar är aktivitetsframkallande
· Negativt formulerade frågor speglar på ett bra sätt ”ett äkta agerande”
· Rangordningen underlättar fokuseringen på det som är viktigast
· Analysen kombinerar taktik och strategi


I broschyrerna Gissa inte (kort version, 8 sidor), Don’t Guess (engelsk kortversion, 8 sidor) samt Halva Sanningen (lång version, 40 sidor) beskrivs PDS-metoden i detalj, praktikfall samt referenser.

 

Nyhetsbrev

Välkommen till vår informationsträff 26 mars 15.00-16.30 på Jungfrugatan 30.

Verkligheten bortom de vanliga medarbetarundersökningarna.


Oftast har man bra mätmetoder för att mäta klimatet bland medarbetarna, men man saknar ofta systematisk och konkret input från organisationen om vad som borde förbättras eller förändras eller hur den fastslagna strategin mottas. Det är i det egna företaget många stora sanningar och många hinder för framgång ofta finns - åtminstone om man får tro erfarenheterna från de Possibility Detection Study (PDS)-studier vi genomfört internt i företag och mot återförsäljare de tre senaste åren. Här kan man utläsa hur man kan effektivisera de interna processerna och vilka konkreta åtgärder som behövs.

Nedan följer några utvalda rön från våra PDS-studier:

- Personalen får för lite tid att göra det faktiska jobbet och för mycket av arbetstiden ägnas åt "onödig" administration, kontroll och uppföljning.

- De utbildningsprogram som erbjuds medarbetarna är för allmängiltiga med syfte att täcka in så stora personalgrupper som möjligt och och leds ofta av personer utan verklighetsbakgrund.

- Företaget utnyttjar inte erfarenhetsutbyten mellan olika personalgrupper i tillräcklig omfattning.

- Många av mellancheferna - i likhet med många politiker - upplevs som utpräglade karriärister utan verklighetsbakgrund och med en övertro på "excelark och ppt-presentationer".

- Beslutsvägarna är för långa och krångliga istället för att beslut tas av de som faktiskt berörs.

- De medarbetarsamtal som genomförs årligen är för standardiserade och slentrianmässiga istället för att individanpassas.

På vår informationsträff  berättar vi om vår metod och våra erfarenheter. Vi visar också praktikfall och erfarenheter från våra många PDS-studier. Läs gärna vår artikel Undercover Boss, ett koncept där chefen inkognito ger sig ut i det egna företaget för att under några veckor som trainee studera hur allt fungerar och hur verkligheten de facto ser ut. 

Så välkommen till oss den 26 mars 15.00–16.30 på Jungfrugatan 30. Anmäl dig gärna nu eller senast veckan innan. Vill du läsa mer om våra tankar och erfarenheter så skicka mig ett email så skickar vi vår skrift och Undercover Boss-artikeln.


Hälsningar/Per Nyås & Robert Thams

Det väckte stor uppmärksamhet,  när man på ett helt uppslag i  Dagens Industri
kunde notera rubriken "VD har ingen aning om vad kunderna vill ha" och läsa
om erfarenheterna från våra Possibility Detection Study (PDS)-undersökningar.
Denna operativa metod är oöverträffad när det gäller att finna nya produktidéer
och nya intäktskällor. Vi har samlat mängder av erfarenheter och observationer
från mer än 1000 genomförda PDS-studier i vår stora skrift  "Halva Sanningen"
(på engelska:  "Don't Guess").  Här återfinns också ett av våra mera omskrivna
case "Electrolux tysta kylskåp i Kina" och på sid 3 finns DI-artikeln. Hör gärna
av dig om du vill veta mera eller klicka på länken nedan,  så skickar vi skriften.Processen för en Problem Detection Study (PDS)

pds problem detection study process


 Case study 

    
De högst rankade problemen i en Problem Detection Study (PDS) för kylskåp i Kina var buller- och vibrationsrelaterade. Man byggde därför ett extremt tyst kylskåp och sålde det under begreppet ”Ny Frid”. TV-reklamen visade en familj som väcktes av sitt bullriga gamla kylskåp ända tills de köpte Electrolux. Reklamslogan blev “lyssna innan du köper”. Detta blev Electrolux första stora försäljningssuccé i Kina och bröt marknaden för en rad uppföljare. PDS genomfördes också på luftkonditioneringar, dammsugare och tvättmaskiner i både Kina, Indien och Australien. Framgången uppmärksammades stort i media.
En rad företag med stor andel leverans och försäljning över nätet har utvecklat sin verksamhet med en Problem Detection Study (PDS) som bas. Avanza använde PDSen för att starta en intern debatt om kvalitet och kundfokus. Sedan gick resultatet rakt in i produktutvecklingen och förändrade målbilderna i företaget. Genom att studera lågt rankade problem (= ingen marknadsmässig prioritet) kunde Avanza rensa och sortera i de många utvecklingsprojekten som florerade i företaget. PDSen användes i flera år som ett uppslagsverk för att prioritera projekt.
ASSA ABLOY delar in sina kunder i vertikala segment. Hem, sjukhus, flygplatser och företag har alla sina unika behov när det gäller lås och säkerhet. T ex har skolor i USA speciella krav på lås till skåp, toaletter och studentrum. Helt logiskt fick varje segment sin egen Problem Detection Study (PDS). Dessutom specialstuderades marknaden för System Integratörer samt arkitekter i egna PDS-undersökningar.

Vi mäter även årligen det interna klimatet och kulturen på ASSA ABLOYs mer än 130 enheter. I den undersökningsmodell vi använder är formuläret kort och on-line baserat, frågorna utformas utifrån företagens kärnvärden, medarbetaren väljer själv språk och de lokala rapporterna är automatgenererade och billiga trots sin detaljrikedom.


   
   
 

 

 


Hämta Acrobat Reader
(behövs för att läsa "Gissa inte")

Thams & Nyås Management AB | Jungfrugatan 30 | 114 44 Stockholm
Tel. 08-545 87 850 | Fax 08-545 87 859 | E-mail: robert@thams-nyas.com
 MS Explorer 5+, 800x600+
© Thams & Nyås Management AB, 2010