Thams & Nyås Management AB
is world leading within the Problem Detection Study (PDS) method and an independent Market Research Institute with Head Office in Stockholm, Sweden and PDS Research Executives in London, Atlanta, Los Angeles, Hong Kong & Manila.

Sedan 1984 har Robert Thams (VD och grundare) samt Per Nyås (marknadsanalytiker) genomfört över 1 000 PDS-studier över hela världen.
PDS är en affärsutvecklande marknadsundersökningsmetod som är positionerad på gränsen mellan traditionell undersökning och företagsrådgivning.

PDS skiljer sig från traditionella undersökningsmetoder på en rad punkter:

· Frågeställningar och affärsmöjligheter genereras av målgruppen, inte av uppdragsgivare eller konsulter (dvs. ett ”utifrån-och-in-perspektiv”)
· Heltäckande, alla delar av verksamheten blir belysta (”allt mäts mot allt”)
· Frågebasen kombinerar kvalitetssäkring med verksamhetsutveckling
· Konkreta och detaljerade frågeställningar är aktivitetsframkallande
· Negativt formulerade frågor speglar på ett bra sätt ”ett äkta agerande”
· Rangordningen underlättar fokuseringen på det som är viktigast
· Analysen kombinerar taktik och strategi


I broschyrerna Gissa inte (kort version, 8 sidor), Don’t Guess (engelsk kortversion, 8 sidor) samt Halva Sanningen (lång version, 40 sidor) beskrivs PDS-metoden i detalj, praktikfall samt referenser.

 

Nyhetsbrev
Välkommen till vårt diskussionsseminarium 28 januari 14.00-16.30 på Jungfrugatan 30.

Nordisk teknik och innovation på världsmarknaden.


Företag har under många år använt Possibility Detection Study (PDS)-metoden för att utveckla sitt erbjudande internationellt.
Då har det inte bara handlat om förändringar och förbättringar
i produkten, utan minst lika mycket om konceptet, betalnings-modellen och användningssituationen. Dessutom ser vi att det är bättre kunskap om de problem och behov man har när man använder eller konsumerar produkten, som leder till de stora lönsamhetslyften. I våra studier är det ovanligt att önskemål om produktförändringar hamnar högst i prioriteringslistan.

På seminariet kommer vi att redogöra för ett konkret praktikfall.
Jeanette Axelsson, marknadschef på Mercodia, ett medicinteknik- företag som säljer ett koncept för medicinska analyser, berättar om den PDS-studie man genomfört tidigare i år. Utgångspunkten var
att hitta en bra budgetbalans mellan forskning, service, kundvård
samt marknadsföring, något man lyckats väl med undersöknings- resultatet som bas. Dessutom har man fått ny insikt och information kring kundernas uppfattning om pris och value for money.

Mercodia är ett i raden av medicin- och forskningsinriktade företag, som haft stor framgång med PDS senaste åren, men detta gäller även företag inom IT, spel, industrikomponenter och tekniska produkter.
Vid sidan av en kortare presentation av PDS-metodiken och hur den skiljer sig från traditionella marknadsundersökningar, kommer vi även att redogöra för och diskutera en rad frågor:

Hur viktigt det är att studien marknadsför företagets kompetens och framtidstro och blir en del av marknadsföringen.

Hur djupintervjuer från Sverige kan uppfattas som bättre än om de genomfördes i det egna landet.

Hur man kan få kunderna att svara på ett långt frågeformulär.

Hur hantera återförsäljarna och få dem involverade i projektet.

Hur hanterar man pris- och value for money-frågorna.

Hur få hela personalen engagerad och motiverad i uppföljningsarbetet.

Seminariet kommer att avslutas med en kortare genomgång av några
framgångscase från både industri och tjänsteföretag, däribland vårt omtalade ”Tysta Kylskåp i Kina”, som förhoppningsvis kan bidra med inspiration och kreativa tankar.

Anmäl dig redan nu eller senast veckan innan 28 januari.


Hälsningar/Robert Thams, VD
Processen för en Problem Detection Study (PDS)

pds problem detection study process


 Case study 

    
De högst rankade problemen i en Problem Detection Study (PDS) för kylskåp i Kina var buller- och vibrationsrelaterade. Man byggde därför ett extremt tyst kylskåp och sålde det under begreppet ”Ny Frid”. TV-reklamen visade en familj som väcktes av sitt bullriga gamla kylskåp ända tills de köpte Electrolux. Reklamslogan blev “lyssna innan du köper”. Detta blev Electrolux första stora försäljningssuccé i Kina och bröt marknaden för en rad uppföljare. PDS genomfördes också på luftkonditioneringar, dammsugare och tvättmaskiner i både Kina, Indien och Australien. Framgången uppmärksammades stort i media.
En rad företag med stor andel leverans och försäljning över nätet har utvecklat sin verksamhet med en Problem Detection Study (PDS) som bas. Avanza använde PDSen för att starta en intern debatt om kvalitet och kundfokus. Sedan gick resultatet rakt in i produktutvecklingen och förändrade målbilderna i företaget. Genom att studera lågt rankade problem (= ingen marknadsmässig prioritet) kunde Avanza rensa och sortera i de många utvecklingsprojekten som florerade i företaget. PDSen användes i flera år som ett uppslagsverk för att prioritera projekt.
ASSA ABLOY delar in sina kunder i vertikala segment. Hem, sjukhus, flygplatser och företag har alla sina unika behov när det gäller lås och säkerhet. T ex har skolor i USA speciella krav på lås till skåp, toaletter och studentrum. Helt logiskt fick varje segment sin egen Problem Detection Study (PDS). Dessutom specialstuderades marknaden för System Integratörer samt arkitekter i egna PDS-undersökningar.

Vi mäter även årligen det interna klimatet och kulturen på ASSA ABLOYs mer än 130 enheter. I den undersökningsmodell vi använder är formuläret kort och on-line baserat, frågorna utformas utifrån företagens kärnvärden, medarbetaren väljer själv språk och de lokala rapporterna är automatgenererade och billiga trots sin detaljrikedom.


   
   
 

 

 


Hämta Acrobat Reader
(behövs för att läsa "Gissa inte")

Thams & Nyås Management AB | Jungfrugatan 30 | 114 44 Stockholm
Tel. 08-545 87 850 | Fax 08-545 87 859 | E-mail: robert@thams-nyas.com
 MS Explorer 5+, 800x600+
© Thams & Nyås Management AB, 2010